Kalendář

KRESLENÍ FOREM

KRESLENÍ FOREM

25.březen 2017 • 09:00

seminář KRESLENÍ FOREM s Ing. Petrem Šimkem

Zveme vás na seminář Kreslení forem
 
v sobotu 25. 3. od 9 hodin asi do 15 hodin s lektorem Petrem Šimkem
*
cena – 300Kč
s sebou pastelky, nejlépe silné, a ořezávátko (asi 3 máme v mš)
*
Hlaste se na telefonním čísle 774 096 440 nebo na mail dita@nominal.cz (D.Olšiaková)
*
Adresa – Mateřská škola Vláček, Haškova 14, třída Studánka (v zadní části areálu).
Pořádá z.s. Přátelé waldorvské pedagogiky
*
Petr Šimek se věnuje kreslení forem více než 20 let. Vyučoval na waldorfských školách a spolupracoval na seminářích pro vzdělávání waldorfských učitelů v ČR. Nyní působí také jako redaktor časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova.
 
Kreslení forem jako umění vedení linie (čáry), které se ve waldorfské pedagogice úzce propojuje s pohybovým uměním eurytmie, má hluboké kořeny v minulosti a dnes může člověku pomoci rozvíjet jeho vnitřní smysl pro pohyb. Tento smysluplný, do nitra pronikající pohyb v rytmu linie vyrovnává působnost všeho toho, co dnes v nejširších souvislostech lidského života rytmus postrádá -, a dává tak zdravý základ tomuto lidskému životu.
*
9-10.30  Úvod do kreslení forem z hlediska waldorfské pedagogiky
(přestávka)
11-12.30 Rytmus, harmonie a řád formy (první cvičení)
(přestávka na oběd)
13.30-15 Kreslení forem a rozvoj pohybové bytosti člověka
(po 15. hodině bude případně prostor pro další rozhovor)